Archivo de etiqueta: Torla (arag.)

4. TORLA – VICENTE BALLARÍN

17-VI-2.OO7. No dixa de pleber. A escorsa parata enda ros Fratos de l´Omenax no ye feitible. S´amondan en l´auto e marchan cara ta Biascas con a indinzión de besitar os lucars de Biu… Sigue leyendo

5. TORLA – MANUEL FRAUCA. FRATOS DE L’OMENAX

18-VI-2.OO7. Güe no plebe, pero condina nuble. Si no apiyora l´orache prebarán d´ir a biyer Os Fratos de L´Omenax. L´indrés por istas esplucas promana de fa muito tiambo, enzurizato por lo que li… Sigue leyendo

6. TORLA – OS FRATOS DE L’OMENAX

Esparlatinian sopre ro posible sinificato de “os fratos de l´Omenax”(esplucas de l´Omenax), u “foratos de Lomenás”(esplucas de ra lomera gran; ista segunda prenunzia parix estar más muderna). Remenando tamián M. Martín os bersez… Sigue leyendo

7. CAMÍN DE RA PUNTA MARMURÉS

9-IX-2.OO7. Se´n debandan a ras 5 d´o maitín, desayunan y a ras 5´45 s´aplegan con Toni, o guida que lis enfilará. Con l´auto de M.Martín se´n ban os cuatro enda Nerín, an que… Sigue leyendo

8. PUNDA MARMURÉS

Enzetan una rabiosa puyata dezaga de ro guida bi remundando bels barranguizos, dica que baixan ta una mena de fondata an que i discansan breus momens. Os dos combañers se´n i sianden pro… Sigue leyendo

8. Bal d’Ordesa

26-VII-1.985. Se´n debandan pro bian adormitos e discansatos, desayunan y amoniquet se´n bi aprestan ta ra gran andata. Dixan l´auto en o cámbin y petenan por a carretera, endrezatos enda ro patral d´Ordesa,… Sigue leyendo

9. Cursa Proyeutata

Ixen de ro Patral por o camín que se´n fica en a selba por a marguin dreita de l´Arazas. En istas, s´enziardan a trobar con un mesache que petena en andalias, con qui… Sigue leyendo

10. Ritorno singalitrato

Se´n fan d´afotos con o murzianico -triballa de tasista- que ye plegato dic´aquí sin dengún poblema. Os Zerrigualdaires se piansan que ra baixata por o Sender de ros Cazataires puástar pro periglosa y,… Sigue leyendo

1. Torla-San Nicolás de Buxargualo

TORLA, BUXARGUALO, GAVARNIE, PIERREFITTE Y BAL DE TENA DE RO 28 DE CHULIO TA RO 3 D´AGOSTO DE 1.983 A intinzión d´iste biache por os Pirinés Zentrals ye conoxer una d´as rotas qu´emplegaban… Sigue leyendo

2. Puyando o Puardo de Buxargualo

Os Tocayos amallatan bel ratiquet y, ya que i son, s´aclaran rispeutibe a ro camín que lis cal prener. Pasan por o debanmendato e polito puan meyebal y s´enfilan amoniquet por o caminet… Sigue leyendo

3. Zirigoza-Torla-Ordesa

16-O7-1.982. Ixen d´a plaza La Seu de Zirigoza a ras 8´3O oras en un autobús que lis leba ta Torla. Dinantis d´isto, se i fan un afoto con a pancarta biluengue: “Marcha Pirenaica… Sigue leyendo