8. MONTSÈGUR

10-5-2006. Ixen de Foix en un maitín pistonuto endrezatos ta lo castiello de Roquefixade. De camín dentran por carreteras secundarias ta plegar á os 18 kms.en lo lucar de Roquefixade, chicot, tranquilet, polito… Sigue leyendo