5. Biache dica ta Foix

8-5-2006. Ixen de maitins con destín ta la zidá oczitana de Foix. Se prebeye que l´orache por ixa zona i seiga, con muita prebalidá, plebidioso.

Iglesia del pueblo aragonés de Aneto, al fondo el pueblo catalán de Senet. Ilesia de lo lucar aragonés d´Aneto, enta lo fundo lo lucar catalán de Senet

Iglesia del pueblo aragonés de Aneto, al fondo el pueblo catalán de Senet. Ilesia de lo lucar aragonés d´Aneto, enta lo fundo lo lucar catalán de Senet

Dinantis d´arribar en a muga franzesa- e de pasata- besitan lo lucar aragonés d´Aneto. Ne b´ha bellas tiorías rispeutibe a l´orichen toponimico d´Aneto. A primera, en bascón: “tozal”, “altero”. A segunda, en arabe: “fuen”. A terzera, que promana de lo dios solar zeltibero “Neto”.

Aneto con os suyos 55 abitadors ye plantificato en a redolata oriental de Ribagorza, güegatizo con Catalueña y en a bal alta d´a Noguera Ribagorzana.
Lo suyo nome ye ligato ta la cospide d´es Pirinés, que s´anomena igual. Lo lucar ye un tipico e menuto casalar sin d´espezial intrés molimental. Lis dizen a’s d’Aneto “els de Bosia”.

Os nomes d’as casas de Aneto son:

Alins, Bernaduco, Caçador, Cllemen, La Cllésia, Corral, Juquin, Estremo, L’Estudi, Feixa, Fransí, Gepeto, Isidro, Moliné, Pereso, Puiol, El Roi, Sengllos, Sastre, Seira, L’Abadía de Seira, Tomeu, Tonet, Torres.

Poquez kms. dimpués d´Aneto e proxemos ta ra Val d´Arán preta a pleber, e continará asinas cuasi tot lo biache. Esnabesan por lo tunel de Vielha e ra Val d´Arán e dentran en Franzia. Miran de chintar en bel puesto acubillato d´a plebita e ro troban en l´entrador d´un cubilar zarrato, a ro canto de ro laco de ro lucar de Barbazan; ye un puesto polito, tranquilet y arredoliato de firme berdura.

Lloviendo en el lago de Barbazan (Francia). Plebendo en lo laco de Barbazan (Gascuña)

Lloviendo en el lago de Barbazan (Francia). Plebendo en lo laco de Barbazan (Gascuña)

A siguién aturata la fan en Saint Lizier, plantificata en lo departamén d´Ariége, rechión de Midi-Pyrénées, a 4O9 mts. d´altaria. Ye una antiga zidá de 1.6OO abitadors arredoliata d´una muralla fortificata d´orichen román, con torres meyebals recostruyitas con repuis d´a epoca romana e lo palaz bispal dominando la zidá dende lo suyo cobalto. L´atro lamín ye a ilesia de ros sieglos XII-XIV que ha un claustro romanico. En a Edá Meya Saint Lizier estió un importán zentro relichioso.

Iglesia de Saint Lizier (Francia). Ilesia de Saint Lizier (Gascuña).

Iglesia de Saint Lizier (Francia). Ilesia de Saint Lizier (Gascuña).

En a plaza de ra ilesia dixan alparcato l´auto. Aprofeitan qu´en ixas no i plebe t´alufrar a polita portalata de ra ilesia e dentrar en o templo. Dimpués d´ixo petenan por callizos dica ro cobalto, do se troba lo palaz bispal de ro sieglo XVII, autualmén retraziato y adedicato á museyo d´ochetos cutianos de l´Ariége e Bal de Bethmale, dend´astí aguaitan una ambiesta de ras politas de ra bal de l´arriu Salat.

Bucólico paisaje del valle del rio Salat desde Saint Lizier (Francia). Bucolico paisax de la bal de l´arriu Salat dende Saint Lizier (Gascuña)

Bucólico paisaje del valle del río Salat desde Saint Lizier (Francia). Bucolico paisax de la bal de l´arriu Salat dende Saint Lizier (Gascuña)

Lis truca que, estando luns, ye tot tancato e no b´han bisto guaire chen; de seguras que bi ye diyafiesta. A baxata enta l´auto l´han á fer escopetiatos, pos torna á pretar á pleber.

S´amanan ta St. Girons, a 2 kms. de St. Lizier, ta prener cualcosa n´una cafetería. M. Pérez bebe – como nobedá- una enfusión de curasana. Anque ye plebendo pro, deziden d´aproxemar-sen ta ra bal de Bethmale asperando que b´escampen os nublos e, más que más, poder biyer lo Lac de Bethmale.

A cursa en l´auto dica ta ro laco – bels 2O kms.- la fan con pro plebita e cualcosa de boira, e preban d´alufrar tot lo posible d´ista bal tan berda, amagada e repinchata, nabesando de cuan en cuan á ro canto de lucarons encosteratos, d´escurizos e trucadizos tellatos que tasamén acucutan por as marguins d´a carretera. Plegan muito amán de ro Laco de Bethmale (en gascón: “bal mala”) que ye a 1.O74 mts. d´altaria, aturando en un alparcamién. M. Pérez, paix estar que l´agana i duchar-se e gosa fer-lo ascape, pos jopa enta ro laco acorindo ixos 1O menutos de sender, mientres plebe á pozals, por tal de biyer-lo y afotiar-lo.

Lloviendo en el lago de Bethmale (Francia). Plebendo en lo laco de Bethmale (Gascuña)

Lloviendo en el lago de Bethmale (Francia). Plebendo en lo laco de Bethmale (Gascuña)

Continan por carretera estreita e con muitas zerrigüeltas, plegando ta ro puerto de “Col de la Core” en o que pretan a cayer bolisnas de nieu. Bien lis se bal de que no i dura guaire ra esnebuziadeta….

Baxando lo debandito puerto plegan ta ros 5OO mts. d´altaria en o majizo e toristenco lucar de Seix;

En la plaza del Ayuntamiento de Seix (Francia), el Café Aragon hacia 1900. En a plaza de lo Conzello de Seix (Oczitania), o Café Aragon enta 1900

En la plaza del Ayuntamiento de Seix (Francia), Maison Aragon. En a plaza d'o Conzello de Seix (Oczitania), Maison Aragon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

astí s´aturarán bels menutos aprofeitando que tasamén i plebe.

Castillo del siglo XV en Seix (Francia).Castiello de lo sieglo XV en Seix (Oczitania)

Dend´astí e durán más de 3O kms. continarán biache dica ta ra zidá de Foix – zaguer destín de ro diya- por una sinfinible carretera montañesa plena de marradas, pero con paisaches goyerils.

Chusto-radito lis ba ta plegar á zenar, garimboleyan bel poquet por Foix, e se´n ban á chitar.

Anuncios