11. Ansó. Nombres de Casas – Topónimos – Dichos y Tradiciones

Los nombres de las casas de Ansó, según Juan José Pujadas y Dolores Coma d’Argemir, en su libro “Estudios de Antropología Social en el Pirineo Aragonés”, publicado en 1994, son las siguientes:

01. Postal de la Plaza Tomasé de la Villa de Ansó. Postal d´a plaza Tomasé d´a Billa d´Ansó

Abau, Abillanas, Achés, Adrián, Aguau, Aguada, Aguero, Albeitar, Alberro, Alfama, Antonio Pérez, Alterau, Ambrosio, Ana, Andreba, Animetas Aniceto, Antón, Añeta, Arroy-Marieta, Atanasio, Aturra, Azná, Aznarillo, Baldragas, Balamón, Balera, Balero, Baquero, Baretón, Baretoné, Bartibach, Bartola, Barrena, Barreneta, Basteré, Bastero, Beabides, Belá, Beleterra, Belzuz, Benavides, Bernarda, Berdadero, Billanúa, Billo, Bisén, Bistragué, Bitales, Bizén,  Blanquis, Boque, Borra, Botero, Broxeta Pallar, Brullo, Bufés de Marcón, Burré, Burro, Caballé, Cachano, Calba, Camarón, Camilo, Camín, Capuch, Casero, Catalán, Catalina, Catibiela, Cazo Clara, Clica, Coarasa, Cocorro, Collau, Conzezión, Coxé, Cortés, Corradasa, Correo, Corruscos, Cuartón, Cucarno, Culera, Culerón, Cullitor, Chacona, Champuyó 1 y 2, Chanca, Chandomén, Chanfuertes, Changalé, Chanmiguel, Chanretor, Chansanu, Chantomás, Chaquis, Charnade, Chartica, Chinero, Cheso, Chesé, Chibarné, Chicurro, Chilón, Chingarras, Chil, Chiquín, Chirón, Chonillero, Chorchis, Chudas, Chucheta, Chullán, Chunillas, Chusepón, De Paco, Dionisio, Domén, Donaz, Esquilero, Estrela, Fabian, Fanal, Fernanda, Fernandé, Ferreré, Ferrero, Fifarás, Fonz, Foratero, Foria, Foriereta, Franché, Fofíu, Fuentes, Galachera, Galé, Galero, Garay, Gargallé, Garos, Garizia, Gastón, Gato, Gazinto, Gil de Cazo, Gorría, Gorrillón, Granero, Grazián, Gregoria de Chusana, Güellos, Gusanillo, Jaqué, Jacinto, Jenaro, Jorge, José Pastor, Juana, Juanblas, Juandomingo, Juané, Juanera, Juanico, Juaniqueta, Julepe, Juliana, Labarta, La Mina, La Torreta, Larraza, Lasola, Latín, Latre, Lescuin, Licau, Liforas, Litaco, Lobo, López, Lopico, Lorenta, Luzía, Luzio, Yerta, Malcarau, Malojo, Manatá, Manato, Manolero, Mañas, Mañas Capador, Mañas Menor, Marcón, Marconé, Marcos, Mariachunillas, Marialarrucha, Marianico 1 y 2, Marichatis, Marión, Marosa, Maroto, Maroseta, Marzelino Alto y Bajo, Marrabil, Matón, Mayaguerra, Melera, Mendiara, Mendiareta, Menitecla, Menuda, Menudo, Meregildo, Merín, Micarela, Migalón, Mingurria, Mitierra, Molinero, Molino, Morené, Moreno Gabacho, Morera, Moza Billanúa, Moza de Coxé, Moza de Mañas, Mundial d’os Ricos y d’os Pobres, Mur, Navarré, Nadal, Negro, Notario, O Ferrero Gusepillo, O Sastre Franché, Ojalatero, Orna, Ornata, Orosia, Ospital, Ostias, Pabirrio, Pablo, Panchané, Pastor, Pataduro, Paulín, Payareso, Pedromiguel, Pelaire de Morella, Penetranta, Peña, Perromeu, Petra, Petrazo, Petré 1 y 2, Pellejero, Piero, Pierra, Piloré, Primo, Prisca, Puchó, Puro, Puyó, Quilero, Rafa, Ramoné, Requinto, Rezio, Rogante, Romo, Rosa, Roscadiau, Royo, Sabineta, Salas, Saletas, Salomón, Sanpedro, San Bartolo, Santos, Sarto, Sebas, Serena, Serené, Serrano, Seta, Socorro, Soldada, Soro, Suesa, Taconera, Tamborina, Talecón, Techinón, Tiadora, Tichinero Tomasé, Terrén, Tiarramonabau, Tierno, Tixinero, Toata, Tolún, Tomasé, Trinqué, Tuerto Nabarré, Tunante, Usurilla, Xanca, Xarnali, Xera, Xerón, Xierpe, Ximena, Xorita, Zaguero, Zapatero -Balles, Zarzalla, Zezilio, Zibil.

02. Postal de la calle José Mateos; al fondo, la Iglesia. Postal d´a carrera José Mateos; ta o fundo, a ilesia

Los topónimos de Ansó, según Ana Cristina Vicén Pérez y Santiago Moncayola Suelves, en su artículo “Toponimia d’Ansó”, de la revista “Fuellas d’informazión d’o Consello d’a Fabla Aragonesa”, lum. 78, de 1990, son los siguientes:

Bordas.- Tichinero, Chiquín, Arracona, Ostias, Abau, Salas, Saletas, Cheso, Chimena, Remo, Morera, Changalé, Chandomén, Fuertes, Notario, Catalán, Chera, Chibarné, Botero, Gato, Paulín, Baretón, Bizén, Foria, Chanca, Panchané, Menuda, Blanquis, Jenaro, Alterau, Atanasio, Juanillo, Forastero, Dionisio, Marcón, Sabineta, Basteré, Gurría, Chanfuertes, Monreal, Cherón, Petra, Anizeto, Puchó, Ferreré, Malcarau, Lasola, Capuch.

 

02a. Ansó y alrededores. Foto de M. Martín (julio-2011). Ansó y alredors. Afoto de M. Martín (chulio-2011)

Barrancos.- Santiago, Bal d’Axá, Romendía, Arrigo, San Cristóbal, Escué, Ezpelá, Onorós, Segarra, Sansurría, Palangosa, Narancoba, Capité, Marcón, Ezcaurri, Salas, Zardoquí, Zaburría, Samelai, Urriagueta, Acharón, Archibú, Lacherito, Puro, Santa María, Arande, Paquiello, Usarna, Berdoloquí, Banziello, Soro, Luqueta, Picota, Baquera, Linza, Tachera.

 

02b. La iglesia de Ansó y las casas de alrededor. Foto de M. Martín (julio-2011). A ilesia d´Ansó y as casas d´alredor. Afoto de M. Martín (chulio-2011)

Fuens.- Los Ángeles, Pierra, Barcarea, Ezpelá, O Planaz, Romo, Fuen Fría, Fuen Alta, Fuen O Castillo, Gorgocha, Maríaguerra, Garzés, Linza, Cardal, Fuen d’os Cleigos, Chitanos, A Frontaza, Narancoba, Paletiella, Fuen d’o Raso, Chimena, Changalé, Os Nudos, Güebos Podridos, Urriagueta, Capuch, Maroseta, Genaro, Fifarás, Ferreré, Arcal, Bicario, Cristián, Arralla, Añarón, Sayestico, Chipeta, Tortiella, Estribiella, Quimboa, Pinaré, Gamueta, Sobrante, Petrechema, Linzola, Ruzquía, Achar Zuriza, Ezcaurri, Berdoloquí, Anzotiello, Os Nabarros.

 

02c. Delicioso rincón en Ansó. Foto de M. Martín (julio-2011). Arracón de permanfé en Ansó. Afoto de M. Martín (chulio-2011)

Cuebas.- Santiago, Os Ladrons, Espelunga Catibiela, Balera, Os Pozos, Paulín, Cucos, Palomar, Espelungazorna, Espelunga Mariaguerra, Gurrillón, Capité, Romendía, Fifarás, Jorge, El Turista, L’Onso, Pabirrio, Escué, Rafa, Abursa, Marcón, Onorós, Sonibarra, Chantierno.

 

Pacos.- Ezpelá, Lopetón, Usarna, A Fuen, As Pardinas, Chanca, Zardoquí, Gamueta, As Eras, Bicharuelo, Capité, Negro, Zalboch, Zaracas, Zimocha, Picota, Segarra, Arande, Menilla, Gracián, Arcal, Bicario, Sarramiana, Paquiello, Romendía, Paletiella, Palangrosa, Banziello.

 

Puens.- Colorau, Casilla, Zabalcoch.

 

Montes

Aguatuerta: Loma, Solano, Rincón, Paquiza As Arrallas, Peñas As Arrallas, Faxa Os Anollos, Zema de Arre, Coda el Rey, Paquiza Monzó, Cañaz Bajo y Alto, Gabedallo, Chorró, Frontaza, Cardal, Os Torronez, As Crabetas, Ibón d’Estanés, Cantal d’Estanés, Puerto d’Estanés, Esper.

 

Guarrinza, Puertos: Cubilar d’o Solano, Os Chitanos, Cubilar d’as Bacas, Lapazar.

 

L’Acherito: Barcal de l’Acherito, Mallo de l’Acherito, As Foyas, Añarón, Cristián, A Ralla.

 

Guarrinza, Comunes: O Riste, Paco Os Caxicos, O Estreito, Ladera A Chorrota, O Sabucar, As Tascas d’as Ferrerías, Anzotiello, Sayestico.

 

03a. Rincón de Alano desde Taxeras. Foto de M. Martín (julio-2011). Rincón d´Alano dende Taxeras. Afoto de M. Martín (chulio-2011)

Puertos de Zuriza: Zuriza, Puerto d’Achar, Ruzquía, Zucaca, Manzandú, Tortiella, Estribiella, Chipeta Alto y Bajo, Faxa Catalán, Quimboa Alto y Bajo, Pinaré, A Taxera, Foya Gamueta, Chinebral de Gamueta, Plana Diego.

 

03b. El bosque de Taxeras. Foto de M. Martín (julio-2011). A selba de Taxeras. Afoto de M. Martín (chulio-2011)

Linza: Sobrante de Linza, Linza Maz, Linza Petrachema, Paquiza Linzola, Solana Linzola, Ezcaurri, Berdoloquí, Tresberal, Asabela, Archincha, Maidoguí, Baquera, Archibú, Zutarola, Zerrillá, A Espelunga, Achar d’Alano, Ralla d’Alano, Allará, A Reclusa.

 

03c. Las Puntas de Taxeras, en Los Alanos. Foto de M. Martín (julio-2011). As Puntas de Taxeras, en Os Alanos. Afoto de M. Martín (chulio-2011)

Montes Comuns: Planas de Idoya, O Forato, Os Ordials, Punta Calbeira, Entre María, Zardoquí, Iturrieta, Espardinas, Zaburría, Santiago, Puyeta, Berricho, Escué, A Puyada.

 

03d. Mazandú y Arracón de Alano. Foto de M. Martín (julio-2011). Mazandú y Arracón d´Alano. Afoto de M. Martín (chulio-2011)

Sierra Forcala: As Nabas, A Ferrera, Forquiello, Romendía, O Bedau, Santa María, A Bal d’Axá, Urriagueta, O Pinaré, Escarrón, Os Planos, Puerto a Carnizería, O Socalá, A Collada, Loma Borda, Sansorría, Os Achares.

04. El Valle de Ansó-Fago. A Bal d´Ansó-Fago

Seguidamente, muestran diversos dichos, romances y jotas ansotanas elegidos del citado libro “O catón…” de Pilar Mendiara,…:

 

“Ovella que ta puerto puya

qué blanca baj’a lana,

mocetas d’a Ribera,

puyárosne ta montaña”.

“L’Acherito pa crabitos. Estanés pa cordés. Agua Tuerta pa Güerta. Y o Riste pa carnés. Desde a punta Gabedallo ta o solano, a borda Salas.

Y en as falderas de Forquiello tiene Franché as estalladas”.

“Me lo tocón pa almorzá, me lo tocón pa chentá, me lo tocón pa cená, tres bezes me lo tocón”.

“Ya vienen os Carnaváls pa cantá y bailá, luego plegará a Cuaresma pa rezá y ayuná”.

“Enero mató a su madre en o lavadero. Febrero en o estendedero. Marzo marciaba.  Abril espelletaba. Y mayo contaba as pelletas que quedaban” (o” que abril dejaba”)”.

“O mon qu’en marzo pilla a boira, a ñeu d’abril á escape lo ronda”.

“Brinco, brinco d’un pallá; me ha dito mi may que no me fayai mal”.

“Juan, Juan puya ta o vedáu que tu pay y tu may ya han puyáu”.

“Si o cuculo no canta pa o 3 de abril, u se ha muerto u se va a morí”.

“Antis olvida a madre o fillo, que a nieu o granizo”.

“Qui muito quié sabé, le’n dice poco y al ravés”.

 

05. Postal Cocina Ansotana. Postal d´a Cozina Ansotana

Del libro “Refranes Ganaderos Altoaragoneses” del amigo José Damián Dieste Arbués, señalan unos cuantos refranes elegidos y relacionados con Ansó:

“No digas corderé mientras no pase mariu y mullé”.

“¿Qué ye gloria?

¡Bier Aguatuerta sin boira!…

¿Qué ye doló?…

¡Bier entrar a boira por O Chorró!…

¿Qué ye pena?

¡Ir a esbarrá!…” o ¡Estar borreguero en A Zema! (discurrido por Jorge Puyó)

“Cuando llueva en abril, de cada gota en vengan mil; cuando llueva en mayo, de cada gota un capazo”.

“La flor del romero engorda al carnero”.

“¿Qué ye infierno?…

¡Estar en Aguas Tuertas en invierno!…”

“O pastó que ye pastó lana debe cagá”.

“O día de Todos Santos, pa escodá; o día de Jueves Santo, pa siñalá”.

“El sábado, baxa; el domingo, guarda fiesta; el lunes, descansa; el martes, puya; el miércoles, esbarra; el jueves, ir por leña, y el viernes, dale la sal”.

“El pastó que duerme en enero despierta en mayo”.

“Las campanas de la ribera todas tocan por igual.

06. Rincón de Orna, en Ansó. Arracón d´Orna, en Ansó.

Del mencionado escritor ansotano Francisco BejaranoPaco Puchó”, eligen unos refranes publicados en la revista Jacetania nº 167, marzo 1995 y en el libro “40 años de Aragonés en la revista Jacetania (1966-2006)”:

“Si quies matá o xabalín, antis d’alba tienes que salí”.

“Pa todos os Santos a ñeu en os altos”.

“Pa San Martín, a ñeu la veyes vení”.

“Pa Santo Tomás, a ñeu la veyez plegá”.

“Pa San Andrés, a ñeu en os pies”.

07. M. Pérez (casi escondido) y Ansó. M. Pérez, M. Martín (cuasi amagau) y Ansó

También es conocido este dicho y estas dos jotas ansotanas que dicen así:

”Montañés caga dinés; si no’n i tiens, busca-ne”.

“En tas selvas más oscuras

 que vistá en o mon d’Ansó

 men’tiengo que í a viví

 si tú me dices que no”.

 

 “Toda la noche e caminau

pisando a ñeu  fría

sólo por venite a vié,

ansotana de mi vida.”

08. “Luna de miel en Ansó” (1904). Cuadro de Carlos Vázquez.

Terminan con este curioso bando vecinal ansotano de hace años; en él se decía que:

“Se fa sabé que todos los vecinos que quieran puyá a treballá al barranco Bruztia, a despeñá madera, les darán 80 pezetas de chornal y fardos como fiemos”.

Anuncios