7. Sarbisé de Ballibroto

Camín enda Torla pasan por Sarbisé, an que i fan una aturadeta.

O lucare de Sarbisé bi ye a 863 mts. d´aldaria, a 1O6 kms. de Guasca capetal y tian arredol de ros 14O abitadors. As fiastas grans son ta ro 8 de setiambre.

Iglesia de Sarvisé a las 8 horas menos 10 minutos de la tarde. Ilesia de Sarbisé a 1O menutos ta ras 8 d´a tardata

Besitan o lucare prauticamén refraucato, pos pretón fuaco a cuasi toz es casals en a guerra zebil. A ilesia de ro siaglo XII situgata en o zendro de ro casalar tampó no se´n libró de ra esferra, salbando-se-ne solamén a suya torre-cambanal.

A ros de Sarbisé lis izen “gallegos” y tianen un dito: “Si ves a oveja blanca en Gargalo, no siembres as judías de Palo”.

Os nomes de ras casas de Sarbisé son:

Borruel, Molinero, Arilla, Antón, Estachero, Martín, Puyuelo, Adolfo, Blas, Botero, Muro, Grazieta, Andreu, Bizente, Aneta, Gallán, Ziprián, Frauca, Angelines, Balero, Bibero, Bielsa, Billacampa, Molino, Pepito, Zamora, Allué y Forestal.

M. Pérez y M. Mart�n en Broto. Migalánchel Pérez y Migalánchel Mart�n en Broto

Condinan enda Broto -2 kms.- an que se´n requedan nomás que ta i fere un afoto, pos ya son cuasi as 8 d´a tardata y lis cal marchar ascape dica Torla -4 kms. más- y amondar a tianda de cambaña, andis que no se i faiga de nuait.

Iglesia de Broto a las 8 de la tarde. Ilesia de Broto a ras 8 d´a tardata, oratas

Plegan ya a l´escureixito en o cámbin “Ordesa” que bi ye a más d´un kmt. pasato Torla, camín de ro Pargue Nazional. Plandifican a tianda escopetiatos, zenan e se´n chitan desiguida, pos maitín lis aguarda una chornata de ras durizas.