4. Ballibio. Bio

Ista begata atinan a endreza y arriban ta Ballibio sin de más emboliques.

Casa tradicional e iglesia de Vió, al fondo los Sestrales y Monte Perdido. Casal tradizional e ilesia de Bió, enda ro fundo Es Estrals e Tres Serols

En a Ballibio bi ye ra par más gran de ro Pargue Nazional d´Ordesa y Mon Perdito; ista bal ye constimesa por os lucars de Fanlo (Conzello), Buisán, Nerín, Buarba, Bio y Yaba ( y os espoblatos de Sercué y Zirasuala ); no pasando d´es 50 abitadors en total.

Vista del pueblo de Vió. Ambiasta de ro lucar de Bió

A 3O kms. de Bestuere se troba ro lucar de Bio (de ro latín VICUS: poblazión, destrito, bico), situgato a 1.211 mts. d´aldaria, a 135 kms. de Guasca capetal y tian 14 abitadors nomás. As fiastas patronals son o 8 de setiembre.

S´apaseyan por o lucar xulufrando es ixemenatos e manificos casals con as carauteristicas de l´arguiteitura popular de ra zona, en soprixindo casa “Lardiés” con tres bocallos de ro siaglo XVII y una piatra picata de ro siaglo XV. Segundes a tradizión en ista casa abitó San Urbez. Endremiandres, ban foroniando bel puasto an qu´adormir ixa nuait, bian seiga a ro bendistate, acubillatos baixo teito u en a tianda de cambaña. Esnabesan o lucare por a carrera que ro trescruzia, dica ra ilesia de San Biziande márdir, romanico-lombarda de ro siaglo XII; tian adibianzias de puandas posteriors y ye combosata por una nau y auside semizergular.

Claustro de la iglesia del pueblo de Vió. Claustro de ra ilesia de ro lucar de Bió

Aquí, en o porchegato de ra puarda de ra ilesia, be xulufran qu´iste ya un sopreguán cubil t´adormir ista nuait bian xoriatos, con o zacuto y ra chazilleta.

M. Mart�n delante del pueblo de Vió. M. Mart�n debán de ro lucar de Bió.

A es de Bio lis izen escañacuerbos. Os de ra bal de Puertolás baldizan a´s de Ballibio: “mandurros-tripa burros” e istos i rispostian: “zalabiarco-tripa puarca”. Tianen tamián iste dito u xota:

“No vayas por trigo a Vio

Ni por conciencia a Solana

Ni por vino a la Ribera

Ni por justicia a Boltaña“.

Os nomes de ras casas de Bio son:

Cuadrau, Choaquín Nerín, Chuan, Enrique, Lardiés, Miguela, Patrizio, Pepín y Puertolás, Mingo Lardiés y Pescador.

Iglesia del pueblo de Vió. En el porche han dormido los Tocayos. Ilesia de ro lucar de Bió. En o porchegato han adormito ros Tocayos

Zenan en o porche de ra ilesia, an que b´adormirán dimbuás. O puasto ye prebilexiato, o plazender orache agana a ruferdiar e ra nuait -rasa de raso- enzuriza ra endrefilanzia. Ye una d´ixas nuaiz que remanirá fincata ta cutio en lurs algordanzas.

25-VII-1.985. No guaire dimbuás d´amanixere pretan a estiraziar-sen. Han adormito de pistón e se´n sianden muito rasmiutos cara ta ro nuabo diya. Desayunan e s´adedican a afotiar o lucar e ra ilesia, con l´enluzernán paisax d´Es Estrals e Tres Serols enda ro fundo, luago se´n amanan temblatos ta ra fuan a beber augua, y a l´inde i biane una mullere que lis diz cualgosa asapelo trucadiza: “faigan a fabore de tapar ista jeta, que n´ista mondaña no´n sobra mica d´augua”.

S´amondan en l´auto ta marchar enda Buarba, a tasamén 3 kms por guana pista.

Anuncios