15. Salas Altas. Toponimia Menor

Salas Altas ye un lugar muito majizo, ro cualo que le fan bels afotos, denantes de marchar-sen se pasan por a tabierna y fan a charradeta con l´amo; astí beyen escrita en una parete una frase u consina de ra C.N.T. qu´iste siñor eba bisto en Franzia dimpués de ra Guerra Zebil. A Migalánchel Pérez, güen cazataire de frases y estrobos, le choca tanto que la copia p´alcordanza:

“¿Qué es política?
Forma de engañar a un pueblo.
Votarás, sí, pero elegirás a tu tirano”.
Casa tradicional somontanesa en Salas Altas.

S’achunta un artíclo de Paz Ríos Nasarre en a rebiesta Fuellas d’Informazión d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, lum. 123 (chinero-febrero 1998), pax. 17-18 sobre a Toponimia menor de Salas Altas, en a que menziona dita Toponimia y o nome d’as Casas.

Toponimia Menor:

L’Alfaro, Aguilar, L’Ariño (Labiño), Arnal, Arto Blanco, Babaluí (Barbalué, Babalú), Bacharrei (Bachares, Bacheris), A Badina, Bal de Regals, A Balsa, A Balleta (ra Belleta), A Balles, Bucherguala (Baurguela), Os Bazales, Biña de ra Calzada, Biña de ro Estaño, Biña Salas, Biña de ro Tozal, Buchuals, Os Burales, Burriales, A Cabañera, Cabero, Camino de ra bola, Campiello (Carrapiello), Os Cañars, Os Cañimars, Cardona (Cardonas, Carmona) Cascallar, A Cofradía, A Collada, Común, A Corraliza, A Cruz Nueba, A Cruz de ra Beronima, A Cruz Caída, Cuardal, (agora Cuadral), Cuarte, Chiled, Chuncós, A Dembeta, Dos Barrancos, A Dezena, Esplugalienzo (Espludalienzos), Estampepín, Fabalonas, Fabriella, A Fajuala, Figones, Fobón, Fonziellas (Fuenziellas), A Fontanera, O Forcaño, As Forcas, Fundós, As Largas, Lantarrón (Lasturrón), Larrins, Lazán, A Magadalena (Ra Madalena), Mallatizo, Mala Yerba, Manantial, Millera, A Minglanera, A Molera, O Mon, Montanera, Moscatel (Monatel), As Negriellas, Noballa, A Oliba, Os Palomares, Plana Cor, Panaderas (Ras Planadas), O Plano, Os Planters, O Plantonar, A Paúl, Peña de ro Cuardal (agora Peña de ro Cuadral), O Puntaron, A Puyada, Remuella (Remuela), A Rinconada, Reguero, Riscla, San Vicien, San Esteban, Santa María, San Miguel, San Salbador, Sierra Palazio, Soas, Solano, Os Terrers, A Torre.

Casas:

(1. Barriomato) Lifonso, Dionisio, Pedro Mur, Jorge, Arnal, Mariana, Ilario, Superbía, O Cachorro, Migalo, Pano, Mauro, Castillón, Anselmo, Polito, Parrantán, Rafel d’Aguilar, Santaliestra, Luzía, Mina, Charal.

(2. Carretera) Serapio, Plana, Pintor, Catalán, Castellana, Anselmo, Loito.

(3. Entremuro) Santoña, Plana, Carpintero, Mauricio, O Rei, Salinas, Mariano ro Sastre, Mostalaco, Latorre, A Miguela, O Franzés, Esteban, Carrera, Angelez, Cananas, L’Obispo, Nicanor, Perded, Casillero, Fabián, Serafín, Evaristo, Ezquerra, Perallón, Subías, Morcate, Toro, O Esquilador, Feliciano, Larroya, Español, Miguel de Mur, Mur, Ramoñón, Alberto Cuello, Miranda, Latorre, Trell, Caballero, Alcarmen, Pericón, Nabal, Juan Domingo, O Carpintero, Boria, Buisán, Perico d’Asque, Mauro, Ilario Rubiella, Cortés, O Guardia, Marianed, Brabo, O Sacristán, Silbestra.

(4. A Plaza) O Bolero, O Bruno, Grabiel, Roquillo, Francho, Martín Juan, Ríos, Pedro Chil, Perico, Pío, O Ferrero.

(5. Calle Baja) Mateu, Lajuana, Anizeto, Benito, Mariana, Juan, Chubanel, Latorre, Altemir, Juan Pueo, Escapa, Mozás, Orenzio, Lisa, Martín Subías, Bizente Romper, Santoña, Billa, Solana, Batero, Cuello, Dominico, Casino.

(6. Calle A Ilesia) Pueo, Gil, Justa, Perico Subías, Romper, Escudero, Bonifacio, Campañero, Lajén, O Rulo, Aflor, Cortias, L’Abadía, Cagarros, Tonez, Chesús, Billostas, Cantero, Pascual d’Asque, Candido, A Castillazuela, Tonez, Noguero, Cosme, Resalau, Parrantán, Lorenzo Chil, Simona, Mauricio, Nastasio, Abentín, Lorrós, Puyuelo, O Gorrión, Ramón de Pedro Chil, O Pelaire, Muzás, Boira, Colasa, L’Agueda, Batanero, Turmo, Pepero.

O siguién destín ye Salas Bachas, que s´alcuentra a 2 kms. por carretera.


Anuncios