1. Ziércol de Pineta

BAL DE BIELSA, IBONS DE L´ALARRI-L´AMUNIA, A BUERDA E L´AÍNSA DE LO 23 TA LO 27 DE CHULIO DE 1.984

En iste biache ban con las miras de coneixer la Bal de Bielsa e lo Ziércol de Pineta e, per primer begata chuntos, puyar ta uns ibons.

Marchan de Zirigoza enno tren adrezatos enta Güesca. Astí s´amontan en l´autolínia que lis mena ta Balbastro, e decamín en unnaltro enta la billa de Bielsa.

Dica´l fundo de la Ribera e Ziércol de Pineta encara lis restan 14 kms., e t´arribar-ie, d´autobús no bi´n ha garra, asinas qu´en primeras s´aprestan a minchare. Dimpués d´aber comito se´n ban ta la carretera ta fer dital; ban a tenere suert, pos desiguida un auto menato per un siñor lis portia enta lo Ziércol de Pineta, a cuasi 1.3OO mts. d´altaria.

Pineta ye una ribera arredoliata per zemas que soprepuyan es 2.OOO e 3.OOO mts. d´altaria, més que més enno capiter suyo, an que se i troban la Punta Treserols -u Mon Perdito-, la Punta Marmurés, la Tuca Roya… e asinas,asinas. Ye una ribera u bal glaziar con trazas de U, que l´amplaria suya no pas sopreix es 5OO mts. e con parez de muita panta e asaper qué costerutas. Lo suyo capiter ye farchato per un ziércol glaziar engradonato, rematato a´l cabo alto per lo Ziércol de Marmurés, an que s´i aloxa l´Ibón d´ixe mesmo nombre, 1.3OO mts. més entalto que lo suel de lo Ziércol de Pineta.

M. Mart�n en el fondo de Pineta. M. Mart�n enno Ziércol de Pineta.

Quedan percuchitos cuan atisban la dretura d´es altizos paretons berticals, es chigans saltos d´augua, e la nieu que risulta que no ye guaire leixos d´an que i son.

En altros tiempos iste yera un importán puesto de trucamercaduría (es de Bielsa e es de Lutz-Sent Sauvaire i feban la truca de produtos tals que feixos de tieda per esquillas… e asinas,asinas). Agora, bi ha chunto a la Zinca un cámpin “meyo controlato”, an que i apareixen cualques tiendas de cambaña -una miqueta esconditas entre lo fuellamen- e qu´arriban dica ta las mugas apremisibles de malmetedura. Es Zerrigüeltaires s´adrezan dica ta bels zentenals de metros enta man pazina, an que i han atisbato una montonera de nieu feita per una liz, e quedan meyo esturditos e aluniticatos en ixulufrare que l´augua d´un arrigatuer ha esfrecatenato un chocante frataz enna chelera de la liz, an que se i fan uns afotos de muto güen implaz.

M. Mart�n delante del tunel abierto por el agua en el nevero de un alud. M. Mart�n enno Ziércol de Pineta.

Anuncios